Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!”

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu
ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży:

„VIII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!”

Słowo od organizatorów konkursu:
Oczekujemy oryginalnych prac w różnych technikach malarskich, zaskakujących wrażliwością barwnych zestawień. Obiektem poszukiwań może być np.: temat martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej, sceny rodzajowej, abstrakcji itd. Dowolny temat  pozostawia otwartość interpretacyjną plastycznych przedstawień i przede wszystkim ma zachęcić młodego artystę do nieograniczonych kolorystycznych poszukiwań i swobodnego poruszania się w świecie malarskiej materii.


Zanurzmy się więc w barwny świat naszej wyobraźni i wydobądźmy z jej głębin własne kolory, ubierając w nie swoją malarską opowieść. Barwnych poszukiwań! Niech żyje kolor!
Zasady uczestnictwa:
- wiek uczestników: od 4 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
-
Proponowane techniki realizacji: olej, akwarela, gwasz, tempera itp., techniki własne. Prace mogą być wykonane na różnych podobraziach np.: tektura, folia, pergamin itp.
-
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm.

Prace wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać do dnia 12 października 2020 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

tel. (71) 798 67 44
email: sekretariat@mdksr.wroc.pl
www.mdksrodmiescie.wroc.pl

O terminie wernisażu (przewidywanym na 18 11. 2020r., godz. 12.00) i wynikach konkursu organizatorzy konkursu powiadomią na swojej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrociu: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu regulaminu konkursu


Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:

MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW

TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY: „VIII BIENNALE MALARSTWA“

Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Organizatorzy nie przewidują zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.

 

8 BIENNALE MALARSTWO 2020 regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.11.2020 wernisaż

Nagrody: Organizator ufunduje i przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia.

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny