Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
05/04/2018
"W magicznym lesie" - dolnośląski konkurs plastyczny
woj. dolnośląskie, 4-19 lat

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy zaprasza przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz ośrodków opiekuńczowychowawczych w woj. dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym „W magicznym lesie”. Kategorie wiekowe * 4 – 6 lat * 7 – 9 lat * 10 – 13 lat * 14 i więcej lat Temat konkursu – Cztery pory roku w lesie. – Mówimy „NIE” dzikim wysypiskom (nie śmiecimy w lasach). – Moja niezwykła przygoda w lesie. – Wy…

20/04/2018
Kryształowe Smoki 2018 - konkurs na ilustrację i na opowiadanie
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Organizatorzy Dni Fantastyki zapraszają młodych i początkujących twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smok. W 2018 roku przygotowano dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja. OPOWIADANIA Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2018 – W świecie mrocznych opowieści. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteria…

28/03/2018
"ZNAM TO Z BAŚNI ANDERSENA" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym
ogólopolski, do 6 lat

Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi zaprasza dzieci z przedszkoli z  całej Polski z roczników  2011 i 2012 do udziału w konkursie plastycznym „Znam to z baśni Andersena”. Cele konkursu: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Popularyzowanie baśni H. Ch. Andersena. Rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci. Rozwijanie zdolności manualnych przedszkolaków oraz umiejętności łączenia różnych materiałów i technik plastycznych. Zadaniem dzieci jest przygotowan…

12/05/2018
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "LALKA"
ogólnopolski, 5-100

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do wszystkich chętnych w wieku od 5 lat. Interpretacja tematu jest dowolna, a inspiracją wykonania lalki są kraje świata. Dopuszczalne są tylko prace przestrzenne przy wykorzystaniu dowolnej techniki i w dowolnym formacie. Typ konkursu indywidualny (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną zawierającą czytelne informacje: – tytuł pracy, – Imię, nazwisko oraz wiek autora, – nazwę placówki, …

27/04/2018
X Międzynarodowy Konkurs Grafiki Komputerowej na temat „ Pocztówka z mojej wymarzonej podróży”
międzynarodowy, 5-6 lat

Celem konkursu jest umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w aplikacji Paint, rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywnego myślenia, a także zaprezentowanie swojej wiedzy dotyczącej zakątków znajdujących się na różnych kontynentach świata (fauny, flory, zabytków architektury, kultury itp.) szerszemu gronu odbiorców. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I  –   dzieci  5  letnie, II  –  dzieci  6  l…

13/04/2018
Ratujmy zabytki techniki - konkurs fotograficzny
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym „Ratujmy zabytki techniki”. Temat rozumiany jest jako subiektywne, indywidualne, osobiste spojrzenie na jeden lub kilka zabytków techniki i przemysłu, znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Konkurs jest otwarty dla uczestników z całej Polski. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców/ opiekunów. Każdy autor może zgłosić do konkursu do 5 prac. Prace w fo…

11/04/2018
Świat oczami młodych - Konkurs na projekt znaczka pocztowego
ogólnopolski, 10-19 lat

„Świat oczami młodych” jest konkursem plastycznym dla młodzieży, na projekt znaczka pocztowego, który porusza ważne społecznie tematy. Druga edycja konkursu pod hasłem ”Ratujemy Klimat” poświęcona jest tematyce zmian klimatu i sposobów jego ochrony. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat -uczniów klas 4-7 szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy swoje zaproszenie kierują także do uczestników zajęć w domach kultury. Konkurs przebie…

15/05/2018
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Wydra na witraż"
otwarty , 7-12 lat

Wrocławskie ZOO zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs  polega na wykonaniu techniką witrażu z kolorowej bibuły i czarnego kartonu pracy plastycznej  o  formacie  A4 lub A3 przedstawiającej wydrę w jej naturalnym środowisku. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat 10-12 lat Prace na konkurs można nadsyłać do 15 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora: ZO…

10/05/2018
Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
ogólnopolski, szkoły ponadpodstawowe

Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”. Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata – społecznika, działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia. Nagrodą w konkursie jest Apple iPa…

05/05/2018
XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
ogólnopolski, do 20 roku życia

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza). Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: – praca fotograficzna, – praca plastyczna. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace, wykonane samodzielnie i indywidualnie. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fot…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10