przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
31/05/2021
Bohater na miarę naszych czasów - ogólnopolski konkurs na komiks
ogólnopolski, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zespół Szkół nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na komiks i zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy I-IV szkoły podstawowej b) klasy V-VIII szkoły podstawowej c) klasy szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe – wykonaj pracę konkursową pt. „Bohater na miarę naszych czasów”. W tym celu zaprojektuj: a) komiks odręczny…

02/06/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane"
ogólnopolski, 10-15 lat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”. Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jako placówka, nos…

11/06/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Cztery żywioły w lasach”
ogólnopolski, przedszkola i szkoły podstawowe

Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 1) przedszkolaki, 2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych, 3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, 4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej…

01/06/2021
"Lubię Polskę, bo...." otwarty konkurs plastyczny
ogólnopolski oraz UE, bez ograniczeń

Fundacja Książka Polska organizuje konkurs plastyczny „Lubię Polskę, bo…”. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Polski i obszaru Unii Europejskiej, bez ograniczeń wiekowych. Zadanie konkursowe: wykonanie ilustracji, w dowolnej technice, do hasła LUBIĘ POLSKĘ, BO…– w szerokim ujęciu. Organizator nie określa zakresu tematycznego Konkursu. Format pracy: A4 do A3, przy czym na Konkurs praca powinna być dostarczona w formie analogowej – oryginał zapakowany tak, aby był dobrze zabezpi…

25/05/2021
"Wyjątkowy pomnik przyrody" wojewódzki konkurs fotograficzny
woj. dolnośląskie, uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica- Myślibórz organizuje konkurs fotograficzny pn „Wyjątkowy pomnik przyrody”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Zadanie konkursowe: praca zgłaszana na konkurs musi być związana z prawnie chronionym tworem przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,historycznej lub krajobrazowej. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę. Zdjęcie powinno przeds…

21/05/2021
"W zaczarowanym ogrodzie..." ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6 - 15 lat

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „W zaczarowanym ogrodzie…” Po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału  w konkursie, którego ideą jest popularyzacja i upamiętnienie działalności dr Henryka Jordana twórcy ogrodów dla dzieci i młodzieży. Idea konkursu zrodziła się w roku, w którym obchodzimy 70 rocznicę działalności Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu. Ogród stanowi miejsce wyjątkowe, przepełnione marzeniami i nieodłącznie powiązane z przyrodą, w którym człowiek czuje si…

21/05/2021
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY i MULTIMEDIALNY „HISTORIA POLSKIEGO PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO”
ogólnopolski, 7-15 lat

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: – uczniowie klas 1-3 – uczniowie klas 4-6 – uczniowie klas 7 i 8 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy: I. W konkursie plastycznym prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych W kategorii wiekowej: klasy 1-5 tematem pracy jest „PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY-DYSCYPLINA SPORTOWA” ▪Praca musi być wykonana indywidualnie. ▪Każdy uczestnik może przysłać ma…

20/05/2021
Pomorze w malarstwie i grafice - wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
woj. pomorskie , 11-14 lat

,,POMORZE W MALARSTWIE I GRAFICE” – ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA PRAC   Wojewódzki konkurs plastyczny dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ośrodków kulturalno- oświatowych. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku, konkurs jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Partnerem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. CELE KONKURSU − zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną − kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonal…

20/05/2021
XXX Międzynarodowy festiwal Sztuki Pięknej Color Art
ogólnopolski, 6-16 lat

UWAGA, NOWY TERMIN ZGŁASZANIA PRAC! Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do udziału w jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej treścią jednej z trzynastu legend napisanych przez młodych goleniowian. Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu …

21/05/2021
III WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKO – PLASTYCZNY POEZJI WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO I DANUTY WAWIŁOW ph. Ocalić od zapomnienia
województwo pomorskie, 7-15 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych woj. pomorskiego. Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja poezji Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Danuty Wawiłow oraz poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości wspomnianych poetów. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych  oraz uczestnicy zajęć z placówek wychowania pozaszkolnego. Każdy z autorów może nadesłać 1 pracę w technice malarstwo i / lub 1 pracę w technice rysunek. …

1 2 3 4 5 6