Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
14/04/2018
Wojewódzki konkurs fotograficzny "Mój zabytek"
woj. warmińsko-mazurskie, 10-20 lat

REGULAMIN V – go WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO pt.  MÓJ ZABYTEK   1. Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur. 2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich województwa warmińsko – mazurskiego w wieku 10-20 lat. 3. Zadanie konkursowe: Sfotografuj przedmiot, który uważasz za zabytek. Może nim być dowolny przedmiot użytkowy, jak n…

30/03/2018
V Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży "Jakie znasz zawody?"
ogólnopolski, 4-16 lat

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy. Zadania konkursowe zostały dostosowane do wieku uczestników: Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (3-7 lat) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH a) praca mu…

27/04/2018
I ogólnopolski konkurs fotograficzny – „Moja ojczyzna jest biało-czerwona”
ogólnopolski, młodzież i dorośli

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów, miłośników fotografii i ma charakter otwarty. Celem  konkursu  jest  propagowanie  wartości  artystycznych  i patriotycznych zamkniętych w kadrze. Fotografia artystyczna i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i grać na emocjach widzów, popularyzując sztukę fotografii. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Każdy fotogr…

10/05/2018
Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
ogólnopolski, szkoły ponadpodstawowe

Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”. Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata – społecznika, działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia. Nagrodą w konkursie jest Apple iPa…

05/05/2018
XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
ogólnopolski, do 20 roku życia

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza). Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: – praca fotograficzna, – praca plastyczna. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace, wykonane samodzielnie i indywidualnie. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fot…

12/05/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "LUDOWE MANDALE"
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „LUDOWE MANDALE” ORGANIZATOR: Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów „LUDOWE MANDALE”. 2. Organizatorem konkursu jest: Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie, Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn. 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Temat konkursu: „Ludowe Mandale…

31/03/2018
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS MAŁYCH FORM DOKUMENTALNYCH „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”
ogólnopolski, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MAŁYCH FORM DOKUMENTALNYCH „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” W ramach programu Filmoteki Szkolnej we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rybnika Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZS nr 3 Cele konkursu 1. Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności. 2. Rozwijanie zainteresowań sztu…

27/04/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY " CO W TRAWIE PISZCZY ?"
ogólnopolski, 4-6 lat

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CO W TRAWIE PISZCZY?” Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie. Prace należy wysłać do 27 kwietnia 2018r. wraz metryczką w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie do na adres (lub osobiście dostarczyć do placówki): Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Gródecka 48 22 – 500 Hrubieszów woj. Lubelskie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez jury w dniu 8 maja. Wyniki konkursu ogłoszone z…

07/09/2018
KAWUNIA U BABUNI I HERBATKA U PRADZIADKA - konkurs literacko-plastyczny
ogólnopolski, klasa 4-7 SP

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z całej Polski, uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i dla dzieci z placówek pozaszkolnych. W Konkursie można wziąć udział indywidualnie. W Konkursie uczestnik ma napisać własną książkę – komiks. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki- komiksu. Praca musi posiadać okładkę i kartę tytułową. Może zawierać motto. Tytuł komiksu: KAWUNIA U BABUNI I HERBATKA U PRADZIADKA. Komiks ma opowiadać o przygodzie jednego lub kilku bohaterów. Postaci opisane w komiksi…

28/03/2018
Zaprojektuj ksiegę Gwiezdnik, skrywającą historie gwiazd
bez ograniczeń - cała Polska, 6-13 lat

Teatr Maska w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, dotyczącym premiery spektaklu „GWIEZDNIK”, reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski. TEMAT: Zaprojektuj księgę Gwiezdnik, skrywającą historie gwiazd. Wytyczne dotyczące pracy: projekt księgi może być wykonany dowolną techniką (praca płaska lub forma przestrzenna). Prace przyjmujemy do 28 marca 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Teatru Maska lub drogą pocztową na adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopi…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10