Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
10/03/2018
XXV ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“. Magia roślin – kwiat
ogólnopolski, 4-25 lat

Kwiat symbolizuje gwiazdę na ziemi, nadzieję np. sypanie kwiatów nowożeńcom. Kwiat to niewinność–cnota np: wieńce na głowach z kwiatów oraz wyraz piękna i szczęścia np: girlandy kwiatów, bukiety. Kwiat jest symbolem przemijania i etapów życia (XVII holenderskie martwe natury), pąk–narodziny, pełen rozkwit–dojrzałość, usychanie–śmierć. Kolory kwiatów w wielu kulturach mają znaczenie symboliczne np: czerwony-miłość, biały-niewinność, żółty-zawiść. Kwiat inspirował wielkich artystów: Van Gogh „Słoneczniki“, „I…

20/11/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”
ogólnopolski, dzieci, młodzież i dorośli

Słowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego. Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych,dla których określa się następujące formy prezentacji tematu: I / 3-6…

08/12/2017
Najpiękniejsza świąteczna ozdoba Bożonarodzeniowa
ogólnopolski, 7-12

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie pt. ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”  I. Cele konkursu kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych) rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych II.Regulamin konkursu 1.Konkurs adresowany jest dla dzieci, rodziców i nauczycieli 2.Konkurs po…

09/03/2018
13. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "(Nie)sprawność w szarości" Rawicz 2018
Ogólnopolski, 5-15 lat

REGULAMIN 13. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  (N I E) S P R A W N O Ś Ć   W   S Z A R O Ś C I RAWICZ 2018 ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE, MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ. Temat: „(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI” Zapraszamy do udziału w już 13 edycji naszego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją t…

22/12/2017
XI Ogólnopolski konkurs plastyczny „Malowane poezją”
ogólnopolski, szkoły podstawowe i gimnazja

Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie, Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie i Urzędem Gminy Aleksandrów zapraszają uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w jedenastej edycji konkursu plastycznego pn. „Malowane poezją”. Zadanie konkursowe- należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem z literatury polskiej. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna, format pracy A4 lub A3. Prace należy opisa…

31/01/2018
XXXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Warszawa moja stolica"
ogólnopolski, 4-19

Pałac Młodzieży w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, wszelkiego typu szkół oraz z placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Warszawa moja stolica” (uwaga  – dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel). Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo. Technika i format prac * malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm…

22/11/2017
XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Magiczne Okienko", temat: "Witam w mojej bajce"
ogólnopolski, 5- 16 lat

Konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży ( 5- 16 lat). Tematem tegorocznej edycji jest ilustracja do baśni wymyślonej przez uczestnika lub nawiązująca do tradycyjnych bajek. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej dziecka oraz propagowanie technik malarskich i graficznych. Każdy uczestnik konkurs może zgłosić jedną lub dwie prace. Format pracy A3 lub A2, technika wykonania pracy malarstwo, rysunek lub grafika (na konkurs nie można zgłaszać grafik komputerowych). …

01/03/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny do komiksu „Ciechan”
ogólnopolski, 6-16 lat

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: „Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan”, którego celem jest wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych …

01/12/2017
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Jesień w oczach dziecka”
ogólnopolski, od 7 do 10 lat

Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”. Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką  gamę barw jesiennego krajobrazu. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz nauczyciele świetlicy: mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch. Kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl nr tel.:  32 30-11-570 (wew. 154 lu…

24/11/2017
XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok"
ogólnopolski, 5-19 lat

MDK Pabianice zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w konkursie plastycznym w którym zadaniem jest stworzenie kartki świątecznej (bożonarodzeniowej lub noworocznej). Prace powinny spełniać następujące kryteria: – nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat – powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi – prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. reg…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10