przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
20/09/2016
Konkurs fotograficzny "Woda źródłem życia"
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób pasjonujących się fotografią – pełnoletnich i niepełnoletnich. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii, na której przewijać się będzie element wody (może to być rosa, śnieg, deszcz itd.) w zależności od fantazji i pomysłu fotografującego. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace nowe, dotychczas nie publikowane. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 prac. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedno zgłoszenie. UWAGA – Wszystkie prace musz…

10/10/2016
Tutaj jestem - ogólnopolski konkurs literacki 2016
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza twórców z całej Polski do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim. Motto konkursu zaczerpnięte ze słów Michała Zabłockiego brzmi: Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców. W sposób szczególny organizatorzy zapraszają…

30/09/2016
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Życie Jest Piękne" 2016
ogólnopolski, młodzież i dorośli

„Życie jest piękne” to Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury od 2006 roku. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących i pasjonujących się fotografią, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, do dorosłych i młodzieży. W tegorocznej edycji konkursu prace są przyjmowane do 30 września 2016 roku. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs od jednego do ośmiu zdjęć, maksymalnie dwa zdjęcia na każdy z podanych przez organizatora tematów. Prace konkursowe p…

15/12/2016
„RAWA 2016 - W TO MI GRAJ" - widokówka rawska
Rawa Mazowiecka i okolice , bez ograniczeń wiekowych

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „RAWA 2016 – W TO MI GRAJ” – widokówka rawska Patronat – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ORGANIZATOR Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej TEMAT KONKURSU „RAWA 2016 – W TO MI GRAJ” – widokówka rawska CEL KONKURSU Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania miejsca, w którym żyjemy. Do zauważenia piękna znajdującego się wokół nas zmieniającego się wraz z porami r…

01/09/2016
Konkurs fotograficzny "Tropem dobranocki"
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. Temat konkursu: Tropem dobranocek. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii dokumentującej obecność bohaterów polskich i zagranicznych dobranocek w różnych miejscach w kraju i na świecie aktualnie i w przeszłości. Na konkurs można zgłaszać zdjęcia aktualne, ale może również przesyłać skany staryc…

31/08/2016
Konkurs fotograficzny: „Sukces w moim obiektywie”
woj. podlaskie, 13-16 lat

W ramach konkursu oceniane będą fotografie wykonane za pomocą aparatów fotograficznych, smartfonów i innych urządzeń. Prace powinny obrazować „Sukces” dowolnie rozumiany przez uczestnika konkursu. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność prac. Dodatkowo swojego laureata spośród wszystkich zgłoszonych prac wybiorą Internauci (prace konkursowe będą prezentowane w Internecie poprzez media społecznościowe). Dla zwycięzców konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wymagania …

31/10/2016
XV Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Kapliczki i zabytki sakralne Karpat"
ogólnopolski, 10-21 lat

Młodzieżowy dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie zaprasza do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 10-21 lat, ze szkół wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: – szkoły podstawowe i gimnazjalne – szkoły ponadgimnazjalne i wyżej Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 10 autorskich prac. Minimalny format wydruków (wyłącznie na pa…

04/11/2016
Zadrzewienia z daleka i bliska - konkurs fotograficzny
woj. opolskie, bez ograniczeń wiekowych

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców woj. opolskiego, przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci i młodzież – dorośli Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Fotografie przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie województwa opolskiego. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 (pięć) fotografii pojedynczych lub fotoreportaż. Fotoreportaż może się …

07/11/2016
Konkurs na komiks „W Magicznym Ogrodzie”
ogólnopolski, 13-20 lat

Kutnowski Dom Kultury zaprasza młodzież gimnazjalną oraz ze szkół ponadgimnazjalnych (do 20 roku życia) do udziału w konkursie „W Magicznym Ogrodzie”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu na temat podany w tytule konkursu. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo Format prac A4 Na konkurs można zgłosić pracę obejmującą do 4 stron formatu A4. Każda strona komiksu musi być zaprezentowana na oddzielnej kartce. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Praca nie może być kopią…

31/10/2016
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Świat poezji Jerzego Harasymowicza w obiektywie" 2016
ogólnopolski, 10-25 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także z placówek wychowania pozaszkolnego. Wiek uczestników konkursu 10-25 lat. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 prac. Format prac – wyłącznie wydruki fotograficzne – nie mniejszy niż 18×24 cm. Kryteria oceny prac: – sposób ujęcia tematu – kompozycja kadru – staranność i technika wykonania pracy Prace wraz ze zgłoszeniem uczestnika należy dostarczyć do 31 października 2016 r…

1 2 3 4