przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
15/06/2019
RADOŚĆ - XII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2019
ogólnopolski, od 5 roku życia

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem Łęczna 2019 Temat konkursu: RADOŚĆ Technika –rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze. Format –minimum A3, maksimum B1. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę. Prace zgodne z regulaminem, wykonane w technice rysunku węglem drzewnym, należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twó…

10/09/2019
Biało-czerwona w obiektywie
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym  „Biało-czerwona w obiektywie”! Do udziału można zgłosić prace, których tematyka inspirowana jest polskimi barwami narodowymi. Konkurs odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe i poziom zaawansowania uczestników, ale z podziałem na dwie kategorie: fotografia artystyczna i fotografia reporterska. Każdy uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach. Na prace czekamy od 30 kwietnia do 10 września 2019 r. Wernisaż Wysta…

14/06/2019
STRACH NA WRÓBLE - ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
ogólnopolski, uczniowie klas 1-8 SP

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu zaprasza uczniów szkoły podstawowej z terenu całej Polski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Strach na wróble”. Zwyczaj wykonywania strachów na wróble to zanikający element polskiego krajobrazu. Ten tradycyjny strach, babok, urok, kulawiec jak często mówiono na niego, był raczej biedny – cały z powiewających szmat. Jednak zawsze trochę elegancki, bo w kapeluszu. Często pobrzękiwał puszkami i szeleścił folią. Ciężko pracował przez całe lato, strzegąc pó…

25/05/2019
XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Makrokosmos. Piękno Ziemi"
ogólnopolski, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY Makrokosmos. Piękno Ziemi Pod Patronatem J.E.  Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa   Tradycyjnie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem inspirowany słowami  Św. Augustyna „Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno nieba… zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne…”…

05/11/2019
"IV Turniej na Zamku - potyczki wierszowane"
ogólnopolski, 7-19

I. Cele konkursu: pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, stworzenie możliwości poetom – amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury, wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży, promocja miasta Golubia – Dobrzynia II. Przedmiotem konkursu jest: – wiersz o tematyce dowolnej (obowiązkowy) III. Zasady uczestnictwa: 1. Konkurs ma charakter otwarty,…

15/06/2019
MOJE PASJE I FASCYNACJE - wojewódzkie biennale twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
woj. Lubuskie, 5-15 lat

WOJEWÓDZKIE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „MOJE PASJE I FASCYNACJE” REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE  TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY  „MOJE PASJE I FASCYNACJE”  GORZÓW WLKP ‚ 2019   ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel/fax 95/722 85 75, www.mdk.gorzow.pl, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl,   CELE KONKURSU: zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu, dzielenie się z inn…

31/05/2019
VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zwierzaki - Cudaki”
międzynarodowy, 6-15

REGULAMIN Organizator Konkursu Organizatorem konkursu jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork, Polska. tel/fax: 59 8625 850 (zwany dalej „Organizatorem”). Cel Konkursu Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. Czas trwania Konkursu Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 31.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2019…

24/05/2019
III Regionalny Konkurs Plastyczny "Kolorowa Muzyka"
Regionalny - Zielona Góra i okolice, 5 - 9

III Regionalny Konkurs Plastyczny „KOLOROWA MUZYKA” Organizatorzy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze Patron: Filharmonia Zielonogórska REGULAMIN Główne założenia konkursu: promocja muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych, upowszechnianie inicjatyw twórczych. Adresaci konkursu: Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w kategoriach: przedszkola 5 – 6 lat, szkoła podstawowa 6 – 7 lat, szkoła…

31/05/2019
"Cztery pory roku z seniorami" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” zaprasza do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE PLASTYCZNYM X EDYCJI „BARWY  DZIECIŃSTWA” Tegoroczne hasło konkursu: „Cztery pory roku z seniorami”   REGULAMIN: I Cel : kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych; zwrócenie uwagi na znaczącą rolę seniorów w wychowaniu i życiu dzieci; wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej; rozwijanie wyobraźni; popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych t…

21/05/2019
Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno - Plastyczny „Głoska [r] w przysłowiach”
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym pt. „Głoska [r] w przysłowiach”. Cele konkursu: – rozwijanie werbalnej aktywności twórczej uczniów, – poszerzanie zakresu słownictwa i doskonalenie umiejętności wypowiadania się, – automatyzacja wymowy głoski [r] przyswojonej w toku ćwiczeń, – rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka. Regulamin konkursu: 1. Konkurs p…

1 2 3 4