przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
15/05/2018
IV PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2018″
ogólnopolski, 7-16 lat

Regulamin IV PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2018″ 1. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53 oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2. 2. Celem przeglądu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów. 3. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całej Polski. 4. Filmy zgłoszone do przeglądu powinny spełniać następujące warunki: gatune…

10/05/2018
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku" II Edycja
Ogólnopolski, 7-19 lat

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im.Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU” Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r. Decyduje data wpłynięcia pracy. Nowodworski Ośrodek Kultury ul. I.Pa…

23/04/2018
IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych"
ogólnopolski, 6-21 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, za wyjątkiem materiałów nietrwałych jak ryż, cukier, kasze, plastelina. Format prac dowolny, ale nie większy niż 100×70 cm. Prac nie należy oprawiać, ale format i technika prac muszą umożliwiać oprawę. Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Termin n…

30/04/2018
„123 lata…” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
-, 6-15 lat

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski – pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze – Sobieszowie zaprasza dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „123 lata…”. Celem konkursu jest wznowienie więzi pomiędzy pokoleniami i utrwalanie historii rodzinnych. Tematyką konkursu jest plastyczna opowieść inspirowana rodzinnymi historiami dotyczącymi walki o niepodległość. Konkurs przeznaczony jest dla dzie…

01/05/2018
Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży "Przyroda"
ogólnopolski, do 21 roku życia

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: I – do 6 lat, II – szkoły podstawowe, III – gimnazja, IV – szkoły średnie i wyższe. Technika wykonania prac: PLASTYKA: malarstwo, rysunek (format min. A-3), grafika warsztatowa (bez limitu formatu), grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2), mono- i politypia (bez limitu formatu), zrealizowane technikami trwałymi. F…

10/05/2018
VI Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki Taniec" Oświęcim 2018
ogólnopolski, 6-25 lat

Regulamin ORGANIZATOR: Oświęcimskie Centrum Kultury TERMIN i MIEJSCE: 26 maja 2018 r. Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim CELE IMPREZY: – popularyzacja tańca jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu, – integracja artystycznych grup dzieci i młodzieży, – rywalizacja Fair Play, – konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, – promocja miasta Oświęcim. UCZESTNICY: Uczestnicy prezentować się będą w trzech kategoriach wiekowych: – dziec…

27/04/2018
Wiosna w obiektywie - ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
ogólnopolski, zerówki i szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa w Duchnicach zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 1-7) oraz dzieci z przedszkolnych „zerówek” do udziału w konkursie fotograficznym. Tematyka konkursu: ,,Wiosna w obiektywie” – organizatorzy zapraszają do nadsyłania prac przedstawiających polskie krajobrazy wiosenne, barwy i klimaty wiosny. Uwaga – na konkurs zgłaszamy prace bez wizerunku osób! Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Wymagania techniczne: odbitki fotograficzne kolorowe, wymiary 21×30 cm lub większe. Na …

20/04/2018
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Moje ulubione zwierzę”
ogólnopolski, 7-10 lat - świetlice szkolne

Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl  tel.: 32 30-11-570 wew…

30/04/2018
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego "Kocham Polskę… Niepodległa"
ogólnopolski, od 6 roku życia

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego pod tytułem : „Kocham Polskę… Niepodległa”. W konkursie swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy wykonają prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, upamiętniające narodowych bohaterów, ważne dla rodaków miejsca i wydarzenia, wzbudzą jeszcze większe zai…

07/05/2018
Miejski konkurs plastyczny organizowany w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży 2018
miasto Warszawa, 7-19 lat

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie szczególnie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów są prezentowane na wystawie w przestrzeniach Galerii Abakus SCEK. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w doma…

1 2 3 4 5 6 7 8