przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
12/05/2018
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "LUDOWE MANDALE"
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „LUDOWE MANDALE” ORGANIZATOR: Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów „LUDOWE MANDALE”. 2. Organizatorem konkursu jest: Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie, Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn. 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Temat konkursu: „Ludowe Mandale…

15/06/2018
XVII BIENNALE EKSLIBRISU - konkurs dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 6-19 lat

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac – ekslibrisów, wykonanych w dowolnej technice graficznej (tradycyjnej lub współczesnej wykonanej w komputerowym programie  graficznym), w 3.egzemplarzach autorskich, tzn. sygnowanych własnoręcznym podpisem autora (podpis wykonuje się ołówkiem pod grafiką ekslibrisową, na awersie). Dopuszcza się również technikę kopiowania rysunku w cynkotypii (symbol Pl) i w offsecie (P7…

20/04/2018
„IMPRESJE MORSKIE 2018” - Ogólnopolski konkurs poezji i fotografii marynistycznej
ogólnopolski, szkoła podstawowa

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu poezji i fotografii marynistycznej „IMPRESJE MORSKIE 2018” jest Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich. Konkursy są niezależne od siebie i skierowane do uczniów szkół podstawowych całej Polski. Autorzy wierszy i autorzy fotografii będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 6 –  9 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu) 10 – 13 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu) Termin nadsyłania prac upływa 20.04.2018 r. (decyd…

10/12/2018
III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin"
międzynarodowy, 4-18 lat

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin „Ojca opery polskiej” Styczeń 2018 –  Maj 2019 Honorowy Patronat Rodzinny sprawują potomkowie Kompozytora Główny Organizator: Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018   R E G U L A M I N    K O N K U R S U I…

05/05/2018
XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
ogólnopolski, do 20 roku życia

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza). Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: – praca fotograficzna, – praca plastyczna. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace, wykonane samodzielnie i indywidualnie. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fot…

15/05/2018
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Wydra na witraż"
otwarty , 7-12 lat

Wrocławskie ZOO zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs  polega na wykonaniu techniką witrażu z kolorowej bibuły i czarnego kartonu pracy plastycznej  o  formacie  A4 lub A3 przedstawiającej wydrę w jej naturalnym środowisku. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat 10-12 lat Prace na konkurs można nadsyłać do 15 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora: ZO…

12/05/2018
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "LALKA"
ogólnopolski, 5-100

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do wszystkich chętnych w wieku od 5 lat. Interpretacja tematu jest dowolna, a inspiracją wykonania lalki są kraje świata. Dopuszczalne są tylko prace przestrzenne przy wykorzystaniu dowolnej techniki i w dowolnym formacie. Typ konkursu indywidualny (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną zawierającą czytelne informacje: – tytuł pracy, – Imię, nazwisko oraz wiek autora, – nazwę placówki, …

23/04/2018
Wiosenne Konfrontacje Teatralno – Muzyczne „PRZYSTANEK TALENTOWO”- II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Wiosenne Konfrontacje Teatralno – Muzyczne „PRZYSTANEK TALENTOWO”-        II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to przedsięwzięcie skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej,  środowiskowe domy pomocy społecznej, itp.). „Przystanek Talentowo” daje możliwość prezentacji artystycznego dorobku amatorski…

20/04/2018
XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY ODDZIAŁÓW I KLAS INTEGRACYJNYCH
MIĘDZYNARODOWY, I grupa: dzieci przedszkolne II grupa: klasy I-III III grupa: klasy IV-VI

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu Cele konkursu: Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych Warunki uczestnictwa: Uczestnicy: dzieci i młodzież oddziałów i klas integracyjnych prz…

25/05/2018
"Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane" - ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 5-16 lat

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane” Mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz czwarty do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym, poświęconym pięknu otaczającego nas świata. Pragniemy dowiedzieć się od Was, jak spędzacie czas na powietrzu, co Was cieszy, którą porę roku najbardziej kochacie. Może macie magiczne miejsca, które odwiedzacie z przyjaciółmi i do których zawsze wracacie z sentymentem? O tym wszystkim o…

1 2 3 4 5 6 7 8